Ochrana osobních údajů

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatelem tohoto webu je Karel Vališ, se sídlem Wolkerova 587/40, 779 00 Olomouc IČ: 63681307 (dále jen "provozovatel"). Používáním webových stránek karelvalis.cz předpokládá, že s tímto prohlášením bezvýhradně souhlasíte v plném znění. "Uživatelem" se rozumí jakýkoliv návštěvník tohoto webu.

Uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly provozovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem používání služeb, které jsou prezentovány na tomto webu. Uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Provozovatel se zavazuje osobní údaje uživatele neposkytnout jiným třetím subjektům. Provozovatel je oprávněn zasílat uživateli vlastní obchodní sdělení, a to jen do doby než uživatel provozovateli sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení uživatel může učinit na elektronickou adresu karelvalis@karelvalis.cz, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.